Masz pytania? Zadzwoń! +48 502 059 451

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków

Czy świadectwo jest konieczne?

Sprawdź kto ma obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynków!

Zmiany weszły w życie 28 kwietnia 2023 r.

Czy muszę posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Często zadawane pytania!

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Art. 14. 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność przed upływem terminu (10 lat), jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.

NIE. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków jest niezbędne tylko w wypadku transakcji sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części

NIE. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania zgodnie z ust.1 Ustawy odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu / rejestru osób uprawnionych. Dostępny na stronie Ministrestwa Rozwoju i Technologii.

Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz poucza podmiot obowiązany do jego przekazania zgodnie o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Kto musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca  zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.

Jaki zamówić świadectwo?

Wybierz rodzaj zabudowy

Wybierz rodzaj! Mieszkanie, dom, lokal użytkowy, blok mieszkalny. Dla określonego wyboru wykonamy świadectwa charakterystyki energetycznej. Opłać zamówienie

Przeczytaj dokładnie informacje

Ważne! Przeczytaj dokładnie jakich dokumentów oraz opisów potrzebujemy. Przygotuj rzuty, przekroje, opisy.

Wypełnij formularz online

Formularz online dostępny po zalogowaniu się do Panelu klienta.

Świadectwo jest gotowe

Po wykonaniu przez nas obliczeń świadectwo jest gotowe. Odbierzesz je od kuriera oraz emailem.

Wycena indywidualna dla nietypowej nieruchomości

Zobacz nasze usługi

3d-dom-z-ocen-energetycznych_kopia

Zobacz wszystkie nasze usługi ONLINE.
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków dla wybranej zabudowy.

Indywidualna wycena

Jeśli nieruchomość jest niestandardowa proszę wypełnić ten formularz kontaktowy.