Masz pytania? Zadzwoń! +48 502 059 451

Audyt energetyczny budynku

Na czym polega?

Audyt energetyczny budynku! Co to jest? Na czym polega?

Często zadawane pytania!

Audyt energetyczny budynku to opracowanie techniczno-ekonomiczne, analizujące i oceniające aktualną sytuację energetyczną budynku i na tej podstawie określającą zakres możliwych do przeprowadzenia ulepszeń i zmian (rodzaj prac, koszt i opłacalność). 

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. W ustawie tej określono charakterystykę audytu energetycznego budynku na potrzeby tzw. premii termomodernizacyjnej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późn. zmianami). To jeden z podstawowych dokumentów, który określa, jak wygląda i co powinien zawierać audyt energetyczny budynku, a także zawiera m.in. algorytmy oceny opłacalności i wyboru ulepszeń określanych w audycie.

Gdy będziemy ubiegać się o tzw. premię termomodernizacyjną. Jest to dotacja regulowana ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która przyjmuje formę dopłaty do kredytu na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Na podstawie obowiązkowego audytu energetycznego budynku, operator programu  określa, czy planowane działania przyniosą wymierne korzyści energetyczne i podejmuje decyzję o przyznaniu dopłaty. 

Gdy planujemy wnioskować o dotację Czyste Powietrze w ramach tzw. “kompleksowej termomodernizacji”. W tym przypadku audyt może zwiększyć limit dostępnej dotacji. Dla wariantu “kompleksowej modernizacji” przepisy programu wymagają, aby do wniosku dołączyć audyt energetyczny, który wykaże, że planowane działania pozwolą ograniczyć zużycie energii użytkowej o 40% lub pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/m2/rok.

Przepisy nie nakładają na wykonawcę audytu energetycznego budynku specjalnych wymogów. Audyt w teorii może wykonać zatem każdy, kto zna zasady sporządzania audytów energetycznych.

Warto jednak pamiętać, że dokument ten sporządza się zwykle w konkretnym celu – np. aby otrzymać premię termomodernizacyjną czy też aby we właściwy sposób wykonać termomodernizację. Chcąc uniknąć błędów wykonawczych, jego przeprowadzenie najlepiej powierzyć osobie posiadającej odpowiednie wykształcenie i kompetencje. Może być to np. osoba posiadająca:

  • wykształcenie z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa, energetyki czy odnawialnych źródeł energii,
  • certyfikat ukończenia kursu.

Ostateczna cena zależy od kilku zmiennych, takich jak:

  • wielkość budynku,
  • przeznaczenie obiektu,
  • dostępność i kompletność dokumentacji budowlanej,
  • zakres planowanych przedsięwzięć,
  • cel wykonania audytu.

Warunki otrzymania dotacji z programu "CZYSTE POWIETRZE"

W przypadku Czystego Powietrza 2023, warunkiem otrzymania dotacji na kompleksową termomodernizację jest:

  • wykonanie audytu energetycznego – w celu przyciągnięcia jeszcze większej ilości zainteresowanych, program Czyste Powietrze 2023 będzie pokrywał 100 proc. kosztów audytu energetycznego (na jego wykonanie beneficjent będzie mógł wnioskować o maksymalnie 1.200 zł). Co ważne, dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do wskazanej kwoty jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu;
  • wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym wcześniej audycie, który będzie gwarantem zmniejszenia zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 proc.

Chcesz uzyskać dotację z programu "Czyste powietrze"?

Zleć nam wykonanie audytu energetycznego!

Po wypełnieniu formularza –Arkusz danych do AUDYTU ENERGETYCZNEGO, niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem. 

Indywidualna wycena

Jeśli nieruchomość jest niestandardowa proszę wypełnić ten formularz kontaktowy.