Masz pytania? Zadzwoń! +48 502 059 451

Audyt energetyczny budynku

Wypełnij formularz!

Podczas całego procesu gromadzenia informacji oraz niezbędnych dokumentów jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Prosimy o dane kontaktowe typu telefon i mail do osoby / osób z którymi należy się kontaktować w trakcie opracowywania audytu energetycznego
W przypadku braku dokładnych danych należy podać wartość przybliżoną, np. "ok. 1950"
Jeżeli nie ma dokładnych danych należy wpisać "BRAK DANYCH"
Jeżeli nie ma dokładnych danych należy wpisać "BRAK DANYCH"
Z uwagi na uwarunkowania ustawowe dotyczące obliczania wysokości premii termomodernizacyjnej w przypadku budynków w których występują lokale o funkcji innej niż mieszkalne należy wybrać odpowiednią opcję i następnie podać dane w podziale na te funkcje - wg kolejnych punktów formularza.
Należy podać sumę powierzchni użytkowych (ogrzewanych) wszystkich lokali mieszkalnych występujących w budynku
Należy podać sumę powierzchni użytkowych (ogrzewanych) wszystkich lokali mieszkalnych występujących w budynku
Należy podać sumę powierzchni użytkowych (ogrzewanych) wszystkich lokali usługowych występujących w budynku
Należy podać liczbę wszystkich lokali mieszkalnych występujących w budynku
Należy podać liczbę wszystkich lokali mieszkalnych występujących w budynku
Należy podać liczbę wszystkich lokali usługowych występujących w budynku
Należy podać przybliżoną liczbę mieszkańców budynku - w przypadku braku danych należy wpisać "brak danych"
Należy podać przybliżoną liczbę mieszkańców budynku - w przypadku braku danych należy wpisać "brak danych"
W tej sekcji należy wskazać jaki w budynku występuje rodzaj ogrzewania (centralny, indywidualny lub mieszany) wraz z charakterystycznymi dla każdej opcji informacjami - wg. pytań w formularzu.
Najlepiej podać ilość zakupionej energii [GJ] z podziałem na lata kalendarzowe - minimum za jeden rok najlepiej za więcej (np. 3 lata).
W przypadku lokalnej kotłowni w której zainstalowane są różne źródła ciepła należy zaznaczyć więcej niż jedno źródło.
Najlepiej podać ilość zakupionego paliwa lub energii elektrycznej z podziałem na rodzaj paliwa - w przypadku występowania różnych źródeł ciepła w kotłowni.
W przypadku lokalnej kotłowni w której zainstalowane są różne źródła ciepła należy zaznaczyć więcej niż jedno źródło.
W tej sekcji należy opisać jak rozwiązane jest ogrzewanie w budynku i jakie występują systemy (centralne i indywidualne). W miarę możliwości należy określić procentowy udział poszczególnych systemów grzewczych w budynku.
Należy zaznaczyć wszystkie występujące opcje które występują w audytowanym budynku. W przypadku braku właściwej opcji wyboru należy dany przypadek opisać w polu "Inne"
Zamieść opisy jeżeli nie zamieściłeś czegoś wcześniej

Indywidualna wycena

Jeśli nieruchomość jest niestandardowa proszę wypełnić ten formularz kontaktowy.